Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

Jachtařské destinace

RHODOS, KOS - DODEKANÉZE

Název "Dodekanese" původně znamenal „dvanáct ostrovů“, odkazující se na komplex 12-ti ostrovů, který dostal zvláštní privilegium od sultána za turecké nadvlády. Je to název poměrně mladý, vznikl v roce 1908. Dodekanéské ostrovy zahrnují přes 163 ostrovů a ostrůvků, z toho pouze 26 je obydlených. Tyto ostrovy jsou někdy považovány za hranice Evropy rozdělující ji od Turecka. Téměř všechny ostrovy jsou zaplaveny starověkými památkami, hrady z dob křížových výprav a v neposlední řadě tradičními vesničkami. Největšími zástupci souostroví jsou populární Rhodos, dále Patmos, Leros, Kalymnos, Kos, Nisyros, Symi, Astypalia a Karpathos. Dodekanéské ostrovy jsou opředeny mnoha legendami a jejich bohatá historická minulost je dodnes znatelná na každém kroku.


Patmos
Patmos je nejsevernějším ostrovem v Dodekanéské oblasti. Má rozlohu 34 km² a na tomto malém kousku země najdete přes 400 kaplí, kapliček a klášterů. Ostrov je místo zcela nádherné, jedinečné a vpravdě mystické. Co jej však činí unikátním, je jeho pestrá a pohnutá historie. Nazývá se druhým Jeruzalémem nebo řeckou obdobou hory Sinai. Řecká ortodoxní církev jej prohlásila svatým a navštěvují jej poutníci z celého světa. Před 2000 lety žil na tehdejším území říše římské v Palestině učedník jednoho duchovního učitele. Učitel se jmenoval Ježíš a učedník se jmenoval Jan. Byl to zřejmě Ježíšův nejmilejší žák a po Ježíšově odchodu byl dost neoblíbený v římských i židovských kruzích. Římané jej prý hodili do vroucího oleje, ale ve chvíli, kdy tam Jan spadl, olej se ochladil na jeho tělesnou teplotu a neublížil mu. Když ho tedy Římané nemohli zabít, poslal jej alespoň císař Domicián do vyhnanství na Patmos. Bylo to kolem roku 95 n. l. Po dvou letech nastoupil na římský trůn křesťanství nakloněný císař Nerva a povolal Jana zpět z exilu. Ovšem bylo to právě na ostrově Patmos, kde se Janovi žijícímu v malé jeskyni se svým žákem Prochorem zjevil Kristus a byla mu nadiktována Kniha Zjevení neboli Apokalypsa, kniha, která uzavírá bibli. Největší klášter je v hlavním městě ostrova Hora. Je zasvěcen Sv. Janovi a architektonicky a kulturně je jedním z nejdůležitějších v Řecku. Z jeho střechy je vynikající výhled na celý ostrov, v dáli můžete vidět ostrovy Samos, Ikaria, Naxos a také pobřeží Turecka. Nicméně středobodem ostrova je jeskyně Apokalypsy. Je stále dochovaná, dokonce je v ní výstupek, na kterém podle tradice apoštol Jan spával. Kolem jeskyně vyrostl malý úhledný klášter a návštěva jeskyně je hlubokou a silnou záležitostí, ať už je člověk ateista nebo věřící.

Leros
Leros je ostrov, který leží mezi ostrovy Patmos a Kalymnos. Vysoké hory, úrodná údolí, hluboké propasti a útulné pláže - to vše je Leros. Hlavním a nejdůležitějším městem ostrova je přístav Agia Marina. Leží na svahu kopce a tvoří ho mnoho bílých domů, neoklasických budov a úzkých uliček. Město začíná na pobřeží a stoupá vzhůru do kopce, jehož vrcholu dominují pozůstatky byzantského hradu. Velký význam pro ostrov měl ve 14. století příchod rytířů z řádu sv. Jana. Dodnes zde stojí obvodové hradby a uvnitř se tyčí kostel. Necelé 3 kilometry jižně od Agia Marina leží Laki. Laki je město postavené v dlouhém, téměř uzavřeném zálivu. Jeho ústí je jen 500 m široké. Tento záliv je jedním z největších a nejlepších přírodních přístavů ve středomoří. Alinda, Xirokambos, a Partheni jsou půvabné přímořské vesnice, které rozhodně stojí za návštěvu.  První zmínky o lidské existenci na ostrově pochází z neolitu. Dále se o Lerosu dozvídáme například z Homéra či Hérodota, řeckého historika. V období po řecko-perských válkách se Leros stal součástí aténské aliance a světoznámý panovník a dobyvatel Alexandr Veliký tudy prošel při svých teritoriálních výbojích. V byzantském období zde vyrostla spousta křesťanských kostelů, jeden z nejznámějších je tzv. Palaiokastro. Dodnes zde návštěvník může spatřit zbytky tzv. Kyklopských hradeb. Od roku 1314 do 1523 byl Leros okupovaný správním ostrovem Rhodos, posléze se ostrova zmocnili Turci, ale i přesto si Leros ponechal částečnou autonomii a v roce 1821 se stal jednou z vůdčích oblastí řecké revoluce. V roce 1830 byly Dodekanéské ostrovy podstoupeny Turecku. V letech 1912 – 1943 byly v područí Itálie, která z ostrova vytvořila vojenskou námořní základnu zásobující armádu. Až v roce 1948 byl Leros připojen k samotnému Řecku.

Kalymnos
Kalymnos, originální půvabný ostrov známý jako „ostrov lovců mořských hub“ s tradicí sahající až 500 let do minulosti, je vzdálen od ostrova Kos pouze hodinu plavby a rozkládá se na ploše 110 km². Zatímco západní pobřeží ostrova je lemováno romantickými plážemi a vesnicemi, východní část pobřeží se zdá být poměrně pustá a drsná. O to více návštěvníka překvapí, že se právě zde rozprostírá pomerančové údolí Vathi, známé jako fjord a nazývané oázou Kalymnu. Na ostrov Kalimnos turisté přijíždějí, aby objevili památky mykénské, římské i byzantské kultury, vesničky téměř na konci světa, koupání na příjemných plážích s průzračně čistou křišťálovou vodou, kouzlo potápění. Kalymnos oplývá nevšední drsnou krásou, kde člověk zapomene na každodenní problémy a poskytuje jedinečnou možnost poznat místní atmosféru se skutečnou řeckou tváří. Místní lidé si zde vydělávají hlavně rybařením, prodejem mořských hub a trochu zemědělstvím – pěstují ovoce, tradičně olivy a zeleninu. Dalším charakteristikem je chování včel, jejichž med je známý po celém Řecku. Podle mytologie ostrov dostal název od jednoho titána jménem Kalydna, což byl syn Gaie a Urana, prvních bohů, kteří splodili veškeré známé řecké božstvo. V období po Trojské válce se zde usadili Achájové, tak jako většina ostrovů této oblasti, i Kalymnos spadal pod aténskou alianci bojující proti Peršanům. Ve 13. století se sem dostali Benátčané, od 16. století do roku 1912 okupovali ostrov tradičně Turci a do poloviny 20. století se zde střídaly různé nadlvády, dokud nebyl Kalymnos zcela osvobozen a přidružen k Řecku.

 

 

Informace pro jachting: Přístav v hlavním městě ostrova je široký, dobře chráněný a snadno se v něm kotví. Navíc je vybaven elektřinou a vodou pro plachetnice a motorové jachty. Město je příjemné a za návštěvu stojí obchod a muzeum mořských hub. Zátoka Váthí je nádherná a zajímavá, ale velmi úzká a kotvení není snadné.

Kos
Jeden z nejvyhledávanějších ostrovů Řecka je právě Kos, zelený a slunečný ostrov, který leží v jihovýchodní části Egejského moře v blízkosti tureckého pobřeží. Po ostrově Rhodos a Karpathu je třetím největším ostrovem Dodekanéské oblasti.  Největší rozvoj a rozkvět zažil ostrov Kos po založení hlavního města Kos 366 let př.n.l. Mezi lidmi je ostrov znám jako rodiště „otce“ medicíny Hippokrata. Jemu byla zasvěcena nejvýznamnější památka Kosu – Asklepion. Později se na ostrově vystřídali Římané, Byzantinci, Janované, Benátčané, Turci, tedy podobně jako na všech ostrovech této oblasti. Hlavní město Kos leží na severním výběžku ostrova a má krásné přírodní písčité a oblázkové pláže. Návštěvník zde nalezne mnoho obchodů, taveren, barů či restaurací. Ve městě se nachází nádherný přístav, kde kotví jak rybářské lodě domorodců, tak i luxusní jachty a trajekty. Ve městě je velmi známá ulice „bar street“, která je plná barů a restaurací a noční život tu končí až v ranních hodinách.

 

Informace pro jachting: Na Kosu jsou výborné podmínky pro pronájem lodí. Na východním cípu ostrova, nedaleko od centra historického města a přístavu je totiž vybudovaná kvalitní marina včetně obchodu, benzinové pumpy a další infrastruktury potřebné pro jachting. Kos má dobré spojení s Evropou a mezinárodní letiště je vzdáleno asi 30minut jízdy taxíkem od mariny.

Rhodos
Při dobré viditelnosti dohlédnete z hlavního města ostrova Rhodu na pobřeží Turecka - je to pouhých 20 km. Oproti ostatním řeckým ostrovům je Rhodos docela velký, téměř 1400 km2. Ze všech Dodekanéských ostrovů je Rhodos také nejlidnatější, kolem 70 tisíc obyvatel. Rhodos je turisticky nejoblíbenější ostrov této oblasti a spolu se Santorini a Mykonem nejoblíbenějším ostrovem v celém Řecku.   Na ostrově je mnoho turisty neobjevených míst, ale rozhodně budete potřebovat auto nebo skútr, jinak se k nim stěží dostanete.  Město Rhodos je obklopené mohutnými středověkými hradbami a je to jedno z nejdůležitějších historických míst na světě. Fantastický hrad postavený rytíři svatého Jana (Johanité, dříve Templáři, později Maltézští rytíři) a mnoho dalších archeologických nalezišť a muzeí. Nezapomeňte na Údolí motýlů. Pravdou sice je, že tam jsou spíše můry, ale i tak to stojí za to. Další zajímavostí je hrad Monolithos na západním pobřeží. Historie ostrova Rhodos je docela pestrá. Pomine-li se starověk, od byzantských časů se na ostrově jako vládci nejprve střídali různí Křižáci. Svoji základnu tu dlouho měli Johanité, kterým ostrov a město Rhodos sloužilo jako centrum východoevropského obchodu a bankovních operací zejména ve spojení s městským státem Janovem (Benátčané měli Krétu). Po dobytí Byzantské říše Turky se Rhodos dlouho držel, nakonec jej ale Turci 1552 dobyli, řeckou národnostní převahu ale nikdy neutlumili. Součástí Řecka se Rhodos stal až v roce 1948, když jej napřed pro sebe na Turecku dobyli roku 1912 Italové. Kvůli středověkému i novověkému italskému vlivu má město Rhodos celkem evropský charakter.

 

Informace pro jachting: Rhodos má pouze historický přístav a tak může poskytnout  jen omezené podmínky pro jachting a pronájem lodí. Výhodou je blízkost mezinárodního letiště a fakt, že přístav je přímo v historické části města Rhodos. Rhodos je výbornou volbou pro zájemce o "komorní" jachting, plachetnice ani motorové jachty při plavbě kolem ostrova příliš často nepotkáte.

 


Karpathos
Karpathos se nachází mezi dvěma známými ostrovy, Rhodem a Krétou. První zmínky o ostrově se dochovaly z minójského a mykénského období. 1000 př.n.l. se zde usídlili Dórové a ostrov se nazýval Tetrapolis, znamenající čtyři města, která v této době dominovala ostrovu. Historie Karpathu se nijak výrazně neliší od ostatních míst Dodekanéského souostroví. Obyvatelé ostrova vydělávají hlavně turismem díky kráse zdejší přírody, jedinečnou atmosférou a vstřícností místních domorodců. Karpathos se může pyšnit čistotou pláží a průzračností moře s pohledem na okolní hory. Na Karpathu je pouze deset vesniček a počet obyvatel nepřevyšuje číslo 6000. Většina vesnic se snaží udržet místní tradice a člověk se zde může setkat i s dobovými kroji. Hlavním městem je Pigadia na SV ostrova, kde se také nachází hlavní přístav Karpathu. Dalšími vesničkami jsou například Menetes, Arkasa, Aperi, Volada a Othos. Olympos je jednou z posledních vesniček na severu ostrova, která uchovává folklórní a architektonické zvyky a tradice.