Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

Jachtařské destinace

SARÓNSKÝ ZÁLIV

Vydejte se s námi na plavbu Saronským zálivem v Řecku, který má ideální podmínky pro jachting a charter lodí téměř po celý rok! Tomu odpovídá obrovský výběr plachetnic, katamaranů i motorových jachet k pronájmu. V nabídce jsou i luxusní jachty s posádkou. Blízkost Atén zaručuje snadné letecké spojení po celý rok a vynikající zásobování včetně možnosti vybrat si suroviny na jednom z nejzajímavějších trhů v Evropě. Neuvěřitelně čistá voda láká ke  koupání i na městských plážích v Aténách hned vedle mariny.  Kouzelné rybářské vesničky a zátoky zvou ke kotvení a památky světového významu jako amfiteátr v Epidavros nebo chrám Afaia na ostrově Aegina jen podtrhují atraktivitu této oblasti. Přidejte taverny a kavárny s mírnými cenami, neopakovatelnou atmosféru ostrovů Hydra nebo Poros vzdálených jen pár hodin plavby plachetnicí z Atén a víte kam na další charter!

 

 

Atény
Vyplutí z Atén skýtá ideální příležitost navštívit nejzajímavější místa tohoto rušného velkoměsta. Atény jsou hlavním a zároveň největším městem Řecka s čtyřmi miliony obyvatel. Dominantou je nesporně Akropole s majestátním
vstupem Propylajemi a ústředním chrámem Parthenónem. Ze samotné Akropole je nádherný výhled do okolí a na celou metropoli, kde se nacházejí další starověké památky – Agora, Dionýsův amfiteátr, Odeion Heroda Atického, historická čtvrť Plaka s mnoha turistickými obchůdky a suvenýry...
Jedna pověst praví, že o Atény se strhl boj dvou řeckých bohů, kteří usilovali o přízeň tohoto města. Byla to samotná Athéna,
bohyně moudrosti a vítězné války, a Poseidon, bůh moře a vodního živlu. Oba dva nabídli Aténám své dary, Poseidon věnoval městu pramen vody, když svým trojzubcem uděřil do skály a Athéna darovala městu olivovník, a tím vyhrála. Chrámy pak byly stavěny na počest bohů, a to zejména v 5. st. př. n. l. za Perikla. Tyto skvosty se dochovaly do dnešní doby a návštěvník Atén se může kochat starobylou atmosférou města s nádechem novodobého ruchu hlavního města.

Korint

Korint byl starověkým řeckým městským státem, v současnosti je to řecké město ležící při
Korintské šíji, která spojuje Peloponéský ostrov s řeckou pevninou, na západě Korintský a na východě Sarónský záliv. Až v 19. století byl přeťat Korintským kanálem. Ze starověkého Korintu se zde dochoval zbytek krásného chrámu, jehož sloupy byly vytesané pouze z jediného kamene a za podívanou stojí shlédnout novodobý průplav vytesaný do hloubky 80 metrů v tvrdé skále.
 
Epidavros
Řecko je bezesporu kolébkou divadelního umění a nejstarší divadlo můžete  shlédnout v Epidavros. Nachází se v kraji Argolida a jeho historie začíná ve 4. století př. n. l.. Dodnes se v tomto chrámu umění pořádají divadelní hry a koncerty a dodnes se můžeme nechat unášet úžasnou akustikou, kterou pro nás staří Řekové připravili. Nepřeberné kulturní bohatství staré civilizace se nás tak může dotýkat s příchutí dnešních časů.

Aegina
Ostrov Aegina byl ve starověku konkurencí Atén, se kterými soupeřil o prvenství. Nejproslulejší historickou památkou ostrova je chrám Afaia, postavený v dórském slohu. Stojí na návrší obklopeném borovicemi nad rušným letoviskem Agia Marína.
V současné době je ostrov světově známý hlavně díky chutným pistáciím a zakoupit si je můžete jako specialitu naložené v medu.

Poros
Poros je malý řecký ostrov ležící severně od Peloponésu, který vznikl sopečnou činností. Dostal jméno podle 400m široké úžiny (poros), která jej odděluje od osady Galatas na pevnině. Městečko Poros si zachovalo svébytné kouzlo, je zde zachováno mnoho starých domů z 19 st., které se přimykají ke stráni, nad níž se rýsuje hodinová věž. Nedaleko ostrova se nachází Ruský záliv, pojmenovaný po okupantech z konce 19. století, kteří zde založili svou námořní základnu a zpřístupnili tak ostrov velkým lodím. Je zde možnost krásného koupání na malém ostrůvku Daskalia. V překladu název ostrova znamená 'výchova', název pochází z doby nadvlády Turků, kdy se zde tajně vyučovalo v malém kostelíku.

Hydra
Ostrov Hydra přijal své jméno od stejnojmenné obludy s hadím tělem a devíti dračími hlavami. Žila v bažinách v Argolidě, ničila okolí, lidé byli bezmocní, z jedné useknuté hlavy vyrostly hned další dvě a jedna z nich byla dokonce i nesmrtelná. Svého přemožitele našla až v Héraklovi. Zajímavostí tohoto ostrova je, že se zde nachází pouze jeden přístav ve městečku Hydra a na celém ostrově platí zákaz veškerým motorovým dopravním prostředkům. Lidé se po ostrově pohybují na oslech nebo pěšky. Kouzlo celého místa dotváří tradiční řecké domečky, staré měšťanské domy, kamenné cesty a neuvěřitelný klid, který se rozlije uličkami, když navečer odjedou turistické lodě.

 

Sounion
Mys Sounion leží 67 km jihovýchodně od Atén, kde končí atický poloostrov. I některý z méně romantických návštěvníků bude nadšen nádherou širého moře, které se pod ním bude rozprostírat. Za dobrého počasí je z výběžku vidět například samotný Peloponés a Kyklády. Nejúchvatnější zážitek je počkat si na západ slunce u Poseidonova chrámu.