Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

Jachtařské destinace

SEYCHELLES - TROPICAL SCENERY

Vyhlazené žulové kameny rozházené na plážích jsou typické pro SeychelyKouzelné místo v Indickém oceánu, vynikající podmínky pro jachting, ráj pro potápěče a rybáře. Seychelly leží mimo území cyklónů, které pravidelně zasahují ostovy Réunion, Mauricius a Madagaskar. Na Seychelách vítr nad 6Bft  nefouká díky poloze v oblasti monzunů a alizé. Klimatické variace neovlivňují teplotu vzduchu, která je konstantní mezi 28-30st.
Na souostroví neexistuje masová turistika a tamní vláda nemá v úmyslu tento trend měnit. Souostroví je otevřené pro jachting poměrně krátkou dobu. Letecká dopravní dostupnost z Evropy je vynikající, existují jak přímé lety, tak lety s příjemným přestupem v polovině letu na některém z arabských letišť (zajišťujeme i několikadenní zastávku s programem). Časový posun proti Praze je pouhé 3 hodiny a celé souostroví je jediným územím, takže nepříjemné proclívání jako v Karibiku není vůbec potřeba.

 

 Seychely jsou z geologického hlediska zbytkem dávného prakontinentu zvaného Gondwana. Před zhruba 650 miliony let se od sebe začaly oddělovat pevninské kry a kontinent se rozdělil na Afriku, Indii, Austrálii, Antarktidu a Jižní Ameriku. Při roztržení jednolité masy zůstalo v oceánu několik zbytečků, které mají přesně takovou stavbu, jakou měly skoro před miliardou roků a to jsou dnes Seychely.

Seychelská republika vyhlásila dvousetmílové pobřežní pásmo, takže na mapě světa mají celých 1 000 000 km2. Pevninu ale tvoří všeho všudy 455 km2. Z této plochy značná část připadá na hlavní ostrov Mahé. Kromě Mahé patří k žulovému jádru souostroví ještě více než čtyřicet dalších ostrovů, které sedí na společném podstavci, na takzvané "mahéské mělčině", s maximální hloubkou 50m. Ostatní ostrovy, tzv. vnější ostrovy Seychel, jsou korálového původu a opravdu se téměř ve všem podobají oněm proslulým atolům Malediv.

Na Seychelách až do časů objevitelských plaveb lidé prokazatelně nikdy nežili. Byl to nádherně nedotčený svět živočichů a rostlin. Na počátku 16. století sem při hledání Indie přišli Portugalci a Vasco da Gama zanesl Seychely poprvé do námořních map. Portugalci ale toužili po drahých kamenech a po koření, a to na Seychelách nenalezli. Nebyli tu ani domorodci, které by bylo možné konvertovat na křesťanskou víru.

A tak teprve v polovině 18. století sem přicházejí Francouzi. Za pokřiku Ať žije král na Mahé vztyčili takzvaný Kámen vlastnictví (Pierre de Possesion), jímž oficiálně zabrali a odevzdaly Seychely do vlastnictví Ludvíka XV. Francouzští kolonizátoři tak dali základ seychelskému národu a začali dovážet na práci černochy z východní Afriky, z Malgaše a z Madagaskaru. Lidé se tu vesele mísili a k této černobílé směsi přidali postupně své iIndové, Číňané, Arabové z Ománu a tak vznikl koktejl jménem seychelský národ.Jazykem prvních osadníků byla francouzština. Z ní a za přispění četných slov přejatých z afrických jazyků, z malgaštiny, ale i z angličtiny, vznikl jazyk, kterému tu říkají kreolština. Úředními jazyky jsou francouzština, angličtina a kreolština.

Zatímco dříve Portugalcům ani nestálo za to formálně ostrovy zabrat, v 19 st. začínají o Seychely náhle zápasit dva velice mocní soupeři: Francie, jíž Seychely náleží, a Anglie, která by si je velice přála získat. Boj o Seychely trval celých patnáct roků a od roku 1810 až do vyhlášení Seychelské republiky, k němuž došlo v roce 1976, zůstaly pak už ostrovy v britských rukách. Jen přetavená francouzština - ona "kreolština" - přežívá v řeči Seychelanů až dodnes.