Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

Aktuality

Aktualní | Archiv

Jachtařské pojištění kauce, odpovědnosti i nehody

Vloženo: 23.5.2012 14:29:16

Ztroskotaná plachetnice na SeychellesIdeálním pojištěním je to, které nevyužijeme. Ale právě pro pocit jistoty, abychom případné finanční následky pojistné události nenesli ze svého, pojištění uzavíráme. Totéž platí i pro jachtařská pojištění, z nichž nejznámějším, ale ne jediným,  je pojištění kauce.
Kauce je záruka, kterou kapitán skládá za půjčenou loď a která mu buď bude po vrácení lodi vrácena, nebo z ní budou strženy částky na opravu způsobených škod. Přesáhne-li škoda výši kauce, měla by být hrazena z pojištění lodě (ale to musí být loď pojištěna na dostatečná rizika a výši).  U lodí, které mají platnou chartrovou licenci v dané zemi to bývá ošetřeno v podmínkách, které musí chartrová loď splňovat, i proto není špatné prověřit si, jestli je loď, kterou si chcete pronajmout provozována v legálním chartrovém režimu.
Při pronájmu lodí se můžeme setkat se třemi typy pojištění:

1. Pojištění kauce 
2. Pojištění odpovědnosti kapitána
3. Úrazové pojištění a pojištění záchranné akce

4. Pojištění storna

Pojištění kauce můžete uzavřít jako:
1.1 Jednorázové pojištění kauce (na jednu plavbu)
1.2 Roční pojištění kauce
1.3 Pojištění kauce od dodavatele lodi
(toto pojištění často snižuje výši kauce)

 

1. Pojištění kauce

1.1 Jednorázové pojištění kauce
Dobré zkušenosti máme s pojištěním, které nabízí Allianz s těmito hlavními parametry:
- standardní platnost max. 30 dní
- loď musí řidit člověk s uznávaným oprávněním na typ lodi a oblast plavby
- ve výluce jsou plachty a lanoví, pomocný člun plavidla i škody způsobené pod vlivem alkoholu a návykových látek
- škody na kormidle, hřídeli nebo lodním šroubu jsou hrazeny jen pokud k nim došlo srážkou s jinými plavidly, pobřežním a přístavním zařízením nebo potopením plavidla
- lze připojistit odpovědnost
- na druhé a další pojištění v jednom kalendářním roce platí sleva 40% z ceny
- standardní platnost pojistky je Evropa a Středomoří (za příplatek lze i pojistit i další oblasti)
- lze pojistit závody a regaty

1.2 Roční pojištění kauce
Pojištění kauce s roční platností nabízí Yacht-Pool, což je Německá pojišťovna, která se na pojištění jachtařů přímo specializuje a je v tomto oboru jedničkou, podobný produkt má i Allianz.
Hlavní parametry ročního pojištění kauce Yacht-Pool jsou tyto:
- platnost 12 měsíců od data uzavření
- pojistka se uzavírá na kapitána a platí pro něj a jeho aktuální posádku (která se pochopitelně na jednotlivých plavbách mění)
- spoluúčast je 5%, nejméně však 50 EUR
- ve výluce NEJSOU PLACHTY, které jsou standardní výbavou lodě (pozor na spinakr!, který nebývá standardní součástí jachty)
- standardně nejsou pojištěny závody a regaty
- není pojištěno poškození motoru a převodovky
- likvidace pojistné události probíhá v mateřské pojišťovně v Německu
Roční pojistku kauce Yacht- Pool můžete uzavřít na tomto odkaze online na internetu, platbu provedete podle pokynů na účet Yacht-Pool u ČSOB. Případné dotazy a nejasnosti rádi odpovíme na tel. čísle +420 774 812 446

1.3 Pojištění kauce od dodavatele lodě (nabízejí jednotlivé "chartrovky" ve spolupráci s pojišťovnou)
Výhodou tohoto pojištění bývá snadné vyřízení případných škod a většinou i podstaně snížená kauce.
I v tomto případě je důležité dobře se seznámit s podmínkami pojištění.
U některých společností bývá ve výlukách člun a jmenovitě vyjmenované další vybavení lodi.
Tento typ pojištění bývá cenově nejméně výhodný, pojištění vychází jako nejdražší, ale je to prakticky jediná možnost pojištění kauce v exotických zemích včetně Karibiku, kde kauce dosahuje až 10.000 EUR a při pojištění od dodavatele bývá snížena na 300-15000 EUR.

 

2. Pojištění odpovědnosti kapitána

Pojištění odpovědnosti kaitána jachty platí 12měsíců a kryje hmotné i nehmotné škody plynoucí z činnosti a odpovědnosti kapitána. Toto pojištění kryje i tzv. "hrubou nedbalost", kterou může být i přehlédnutí útesu pod hladinou... Pokud za klidného počasí narazíte s plně funkčřní lodí do jediného útesu, který je ve vašem okolí zachycen na mapách, může dojít ke značnému poškození lodě a protože je to jednoznačná chyba kapitána, může pojišťovna uplatnit tzv. hrubou nedbalost, která bývá ve výlukách standardních pojistek. V takovém případě se hodí pojištění odpovědnosti...

Pojištění odpovědnosti kapitána YachtPool můžete uzavřít samostatně online, nebo spolu s dalšími typy pojištění na tomto odkazu.

 

3. Úrazové pojištění a pojištění záchranné akce

Úrazové pojištění NENÍ pojištěním léčebných výloh! Z úrazového pojištění, které se uzavírá na dobu 12měsíců, je pojištěným v případě pojištné události vyplacena sjednaná částka při invaliditě a úmrtí. To není nic závratného a většina lidí má pojištění tohoto typu sjednané, unikátní je ale pojištění záchranné akce. U standardních pojištění nemusí být náklady na záchranu hrazeny, protože zejména na moři to nemusí být levná záležitost, toto jachtařské úrazové pojištění kryje i náklady na záchrannou operaci.

Úrazové pojištění a pojištění záchrané akce YachtPool můžete uzavřít samostatně online, nebo spolu s dalšími typy pojištění na tomto odkazu.

 

4. Pojištění storna

Jachtařské pojištění storna se uzavírá vždy na jednotlivé plavby a oproti jiným pojištěním storna cesty se liší tím, že chápe pozici kapitána jako "významnější" než ostatních členů posádky a při nemoci kapitána nabízí zrušení cesty, nebo úhradů nákladů na služby najatého kapitána. Toto pojištění doporučujeme uzavřít zejména při cestách objednávaných dlouho dopředu a při plavbách, na kterých se účastní děti.  Pojištění storna může být uzavřeno i na letenky jako samostatné pojištění.

Pojištění storna YachtPool můžete uzavřít samostatně online, nebo spolu s dalšími typy pojištění na tomto odkazu.

Případné dotazy zodpovíme na info@altumare.cz, nebo na tel. čísle +420 774 812 446 a přejeme, abyste žádné z výše uvedených pojištění nikdy nepotřebovali čerpat!


« Zpět na výpis aktualit