Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

Aktuality

Aktualní | Archiv

Podmínky pro legální charter v Řecku

Vloženo: 30.1.2014 20:07:13

Katamaran kotvící na ostrově Kastelorizo v Řecku

Řecko patří k oblíbeným destinacím jachtařů a změny v zákonech, které stanovují podmínky pro charter a provoz lodí v Řecku, se stávají předmětem mnoha diskusí. Informace o charteru jachet v Řecku obsažené v tomto článku čerpají z podkladů, které máme k dispozici od renomovaných právníků zabývajících se lodní problematikou v Řecku.

 Stručně řečeno, stále platí, že lodě nabízené k pronájmu v Řecku, musí mít platnou MÍSTNÍ chartrovou licenci. Základní podmínky získání takové licence uvádíme dále. Aktuálně platí, že pokud chce jachta, která není registrovaná v Řecku, ale má registraci jiného státu EU, provozovat legální charter v Řecku, musí splňovat technické podmínky stejné jako jachta řecká (viz níže) a navíc musí mít v Ŕecku agenta (firmu), který bude pro jachtu vyřizovat místní daňové záležitosti. S oběma variantami máme dostatek praktických zkušeností.

Komplikace s úřady odstraní legálně půjčená jachta

V přípravě je nový zákon, který spustil mnoho diskusí mimo jiné proto, že zavádí poplatky za plavbu v Řeckých vodách, které dosud neexistovaly a pro jachty s platnou chartrovou licencí poskytuje zásadní slevy na poplatcích. Pokud bude zákon schválen, bude mimo jiné umožňovat využít k výdělečnému pronájmu v Řecku i jachty s platnou charterovou licencí z jiné země EU, budou však muset splnit níže uvedené požadavky na bezpečnostní vybavení (stejné jako platí pro řecké chartrové lodě) a budou se muset registrovat v evidenci lodí provozujících charter v Řecku (taková evidence by musela nejprve být vytvořena, protože zatím neexistuje).

 

 

Níže uvádíme základní podmínky platné pro charter v Řecku dle současného zákona:

 

 

Ukázka hasení požáru na lodi patří do programu ISAF kurzů1. Pro legální charter v Řecku musí mít jachta platnou Řeckou chartrovou licenci, jejíž součástí jsou požadavky na bezpečnostní vybavení chartrových jachet: - povinný je EPIRB s pravidelnými ročními prohlídkami - záchranné vesty i life raft musí mít pravidelné roční prohlídky - hasicí přístroje musí mít pravidelné roční prohlídky - VHF musí mít DSC a pravidelné roční prohlídky Splnění předepsaných prohlídek musí potvrdit firma, která je autorizována řeckými orgány.

 

 

2. Pokud nejsou jachty, které chtějí legálně nabízet charter v Řecku zapsány v Řeckém lodním registru, tedy nenesou Řeckou vlajku, musí mít v Ŕecku svého agenta (firmu), který vyřizuje pro danou loď daňové záležitosti a tedy platí 13% DPH z ceny charteru a vede účetnictví lodi (spíš evidenci všech příjmů). Daň z příjmu platí jachta v místě, kde je registrována, tedy mimo Řecko. Pro srovnání uvádíme, že pokud je jachta registrovaná v Řecku, platí 6,5% DPH z ceny pronájmu a 0% daně z příjmu, existuje ale fixní roční daň 300 EUR za společnost a 300 EUR za každou pronajímanou jachtu. Za účelem pronájmu lodí slouží v Řecku speciální typ společnosti, jejíž založení stojí asi 3.000 EUR a kompletní roční náklady na provoz společnosti jsou asi 2.000 EUR, při založení se platí ještě jednorázová daň 1% z hodnoty lodě.

 

 

3. Jachta v legálním charteru musí hlásit každou výměnu posádky Jachta musí být vybavena seznamem posádky a platnou smlouvou o pronájmu, oba dokumenty musí být v předepsaném tvaru a potvrzeny pobřežní policií, která kopie dokladů posílá přímo na příslušný daňový úřad.

 

 

Za provozování nelegálního charteru hrozí různé postihy, včetně dodatečného zdanění a až po konfiskaci jachty.

 

 

Závěrem ještě připomenutí, že pro každý charter v Řecku musí mít její jeden člen kapitánský průkaz a druhý musí mít buď kapitánský průkaz, nebo může podepsat čestné prohlášení (které máme k dispozici), že umí ovládat jachtu.

 

VŠECHNY JACHTY NABÍZENÉ SPOLEČNOSTÍ ALTUMARE V ŘECKU SPLŃUJÍ PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ LEGÁLNÍHO CHARTERU V ŘECKU. Pokud si chcete svoji dovolenou užít a nehledáte komplikace s Řeckými úřady, které nelegální charter zatím nechávaly bez povšimnutí, půjčujte si jachty s legální chartrovou licencí.


« Zpět na výpis aktualit