Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

Aktuality

Aktualní | Archiv

Bouře na moři mohla Kolumba připravit o prvenství

Vloženo: 12.2.2011 10:45:43

Krištof Kolumbus - obrázek WikipediaLetos je tomu právě 518 let, kdy se Kryštof Kolumbus vracel z „Nového světa“. 14. února 1493 jej však zastihla mořská bouře. Chybělo málo a slavným objevitelem Ameriky by se stal Martín Alfonso Pinzón.
Martín Alfonso Pinzón byl kapitán Pinty, jedné ze tří lodí slavné flotily. Společně se Santa Marií a Niñou se pod Kolumbovým velením plavili objevit „Nový svět“, o kterém Kolumbus předpokládal, že bude nanejvýš 4500 námořních mil vzdálený od španělského pobřeží. Cílem bylo najít novou, kratší obchodní cestu do Asie, a to tak, že místo na východ, popluje dostatečně dlouho na západ
.

Podle Kolumbových odhadů měla plavba trvat čtyři týdny, tato doba však uplynula a země stále nebyla v dohledu. Posádky na všech lodích začaly být neklidné a padly návrhy k návratu do Španělska. Kolumbus tedy se svými muži uzavřel dohodu, že pokud nespatří zemi během následujících tří dnů, vrátí se domů. Byla to právě posádka Pinzónovy Pinty, která následující den, 12. října 1492, ve dvě hodiny po půlnoci jako první spatřila „Nový svět“.

Cesty Krištofa Kolumba - zdroj WikipediaPrvní ostrov, na který Kolumbus následující den vstoupil, pojmenoval San Salvador. Domorodci jej nazývali Guanahani a dle odhadů je jednalo z dnešních ostrovů Plana Cays na Bahamách. Kolumbus pak přejmenoval i další ostrovy, na které vstoupil, a prohlásil je za půdu patřící španělskému králi a královně.

Jelikož byl Kolumbus přesvědčen, že doplul do oblasti tak zvaných „The Indies“, ostrovů u pobřeží Asie, o kterých psal ve svých knihách Marco Polo, nazval původní obyvatele Indiány. Několik původních obyvatel také unesl a udělal z nich průvodce na další plavbě touto oblastí, jejíž cílem bylo najít zlato.

Repliky Kolumbových lodí Nina, Pinta, Santa MariaNěkolik následujících týdnů Kolumbovy lodě brázdili Kubánské pobřeží v honbě za zlatem a čínskou civilizací, které Kolumbus podle Polova popisu hledal. Kapitánovi Pinzónovi však došla trpělivost a bez povolení flotilu opustil a podle instrukcí svých unesených průvodců se jal hledat ostrov Babeque, kde měla být velká naleziště zlata. Columbus se zbývajícími loděmi pokračoval v hledání zlata na Kubě, avšak na Štědrý den jeho vlajková loď Santa Maria najela na útes u pobřeží Hispanioly a následující den klesla ke dnu. Ze zbytků lodi posádka postavila pevnost na pobřeží, kterou Kolumbus pojmenoval La Navidad – Vánoce. Zbylá Niña nemohla pojmou posádky obou lodí a tak muselo čtyřicet mužů zůstat na ostrově.

Podpis Krištofa KolumbaS jednou lodí pokračoval Kolumbus v plavbě a záhy po vyplutí se setkal s Pintou. Pinzónův prohřešek neuposlechnutí Kolumbova rozkazu byl odpuštěn poté, co mu Pinzón oznámil, že našel ono dlouho hledané zlato.

Letos je tomu 518 let, co obě lodě vyrazily na zpáteční plavbu zpět do Španělska. Po několika týdnech plavby je však zasáhla silná bouře a lodě se navzájem ztratily z dohledu. Od 14. února Pinzón věřil, že Niña bouři podlehla a všichni na palubě, včetně Kolumba, zahynuli. Pinzón svou plavbu zdárně dokončil a na palubě Pinty vplul 15. března 1493 do domácího přístavu Palos de la Frontera s vidinou toho, že bude prohlášen za hrdinu a objevitele „Nového světa“. Veškeré pocty však již byly vzdány Kolumbovi, jehož Niña v bouři ke dnu neklesla a do přístavu vplula pouhých několik hodin před Pinzónem.

Pinzón zemřel několik dní po dokončení své plavby. Kolumbus obdržel od Španělské královny titul „Admirál moří a oceánů, místokrál a guvernér ostrovů, jež objevil v zemích indických“ a až do své smrti mylně věřil, že našel námořní cestu do Asie.


« Zpět na výpis aktualit