Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

skipper_kurzy

Teoretické kapitánské kurzy

Teoretické kurzy jachtinguTeoretické kurzy jsou vhodnou přípravou na absolvování praktických kurzů a případně na zkoušky pro získání kapitánských průkazů.
Teoretické kurzy nejsou povinné, vlastně ani praktické kurzy ne, můžete se přihlásit přímo ke zkoušce, avšak pokud nejste skutečně zkušeným mořským vlkem, takový postup nedoporučujeme.
Teoretické kurzy se konají ve dvou víkendových blocích. Kurz je zakončen testem, úspěšní účastnící obdrží certifikát o absolvování. Teoretické kurzy jsou rozděleny podle obsahu na  Day Skipper (pro začátečníky) Yachtmaster (pro kapitány se zkušenostmi, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání).

Před tím, než se rozhodnete pro některý z kurzů, věnujte patřičnou pozornost požadovaným zkušenostem pro praktický kurz, kterého se chcete zúčastnit.

Účelem teoretických kurzů je vybavit Vás znalostmi, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování příslušného praktického kurzu
.  V praktický kurzech není čas na výuku teorie od začátku a předpokládá se její znalost v takové úrovni, aby mohla být rutinně využívána a procvičována při ovládání lodi a zvládání všech situací za plavby.
Absolvování teoretických kurzů není nezbytnou podmínkou pro praktický kurz nebo pro zkoušku k získaní oprávnění, ale pokud se přihlásíte na praktický výcvik bez dostatečných teoretických znalostí, bude pro Vás mnohem obtížnější zvládnout veškerou potřebnou učební látku a přípravu na zkoušku.
 
Teoretický kurz pro úroveň DAY SKIPPER
Ucelený úvod do práce s mapou, navigace, meteorologie a základů námořních dovedností nutný pro získání osvědčení Day Skipper. Kurz má neocenitelný význam pro toho, kdo se chce stát dobrým a kvalifikovaným kapitánem.
Termíny kurzů naleznete v
kalendáři ALTUMARE.
Cena kurzu: 9 500 Kč

Teoretický kurz pro úroveň YACHTMASTER
Jedná se o pokročilý kurz v oblasti navigace a meteorologie pro kandidáty na osvědčení "NYS Master of Yacht Offshore", "RYA Yachtmaster Coastal" a "RYA Yachtmaster Offshore". Malá část osnov je věnována stručnému zopakování látky obsažené v kurzu "Day Skipper", nicméně ten, kdo si tuto látku rutinně neosvojil, nebude pravděpodobně schopen pojmout všechny informace zahrnuté v pokročilém teoretickém kurzu Yachtmaster ve vyhrazeném čase.

Pro veškeré kurzy na úrovni Yachtmaster je nutná alespoň minimální základní znalost anglického jazyka! Jachtařskou a navigační terminologii s Vámi instruktoru probere v češtině i v angličtině, ovšem řada příkladů a cvičení vyžaduje práci s anglickými texty v almanachu, pilotech či přílivových tabulkách. Během kurzu Vám samozřejmě instruktor s pochopením textů může pomoci, ve své jachtařské praci si ale budete muset  většinou poradit sami - navigační příručky v češtině neexistují a základy angličtiny musíte ovládat i pro komunikaci pomocí VHF...
Přepokládaná úroveň znalostí před zahájením tohoto kurzu odpovídá náplni kurzu Day Skipper.
Termíny kurzů naleznete v
kalendáři ALTUMARE.
Cena kurzu: 9 500 Kč         

Dotazy rádi zodpovíme na telefonu +420 530 331 311, emailu info@altumare.cz nebo Skypu officealtumare.