Altumare je cestovní agentura zaměřená na námořní jachting a plavbu na říčních lodích.

skipper_kurzy

Kapitánské zkoušky - RYA CERTIFIED TRAINING CENTER

Nácvik bočního přistání u mola na kurzech NYS-RYANejuznávanější kapitánské průkazy světa vydává britská RYA (Royal Yachting Association). Jachtařská škola National Yachting School (NYS) získala jako jediná v ČR statut oficiálního RYA certified training centre pro kurzy RYA. Škola jachtingu  tak spadá pod kompetenci RYA (Royal Yachting Association) a MCA (Maritime and Coastguard Agency).

Česká Škola jachtingu s.r.o. (
National Yachting School - NYS
) uzavřela již dříve s RYA smlouvu, na jejímž základě je oprávněna využívat know-how RYA pro výuku kapitánů v českém jazyce. Každého instruktora NYS, který kurzy NYS a RYA povede, musel schválit britský komisař RYA a musel předvést nejen svoje praktické i teoretické dovednosti, ale i pedagogické schopnosti a porozumění výukovému systému RYA.
 

Není nám známo, že by takovou pozornost systému výuky a zkoušení kapitánů věnovala jiná jachtařská škola a proto jsme se rozhodli podporovat a nabízet svým klientům právě tyto kapitánské zkoušky NYS dle metodiky RYA a britské kapitánské průkazy RYA.

 

 

Adepti na kapitánské zkoušky se v prakticých kurzech na moři připravují dle metodiky RYA a učebnic v češtině, po celou dobu kurzu je vede instruktor pověřený RYA, kurzy se konají na námořní plachetnici o délce od 35 až 43 stop, výjimečně i 45stop. Na palubě smí být během celého kurzu maximálně 5 účastníků na jednoho instruktora. Kapitánské zkoušky pro úroveň Yachtmaster účastníci absolvují poslední den kurzu a zkoušejícím nesmí být jejich školitel, musí to být jiný instruktor, který se kurzu neúčastnil - přesně podle bristkých pravidel.
Minimální délka kurzu je 5 dní, avšak s ohledem na termíny pronájmu lodí bývají kapitánské kurzy vypisovány na 7 dní, během kterých musí plachetnice uplout asi 100 Nm. Rozhodně neplatí, že čím více mil, tím lépe, naopak - musí být dostatek času pro trénování manévrů v přístavech i pod plachtami. Součástí přípravy na kapitánské zkoušky je i noční plavba.
 
Účastníci kurzu získají jachtařskou knížku RYA, do níž mu budou zaznamenávány absolvované kurzy a dosažené tituly.
 
Než se rozhodnete na jaký kurz se přihlásíte, zvažte dobře jaké jsou Vaše dosavadní znalosti a zkušenosti! Před praktickým kurzem byste měli mít dobré teoretické znalosti pro danou úroveň, během kurzu na moři není na výuku teorie od nuly dostatek prostoru. Neváhejte se zeptat, rádi poradíme.
 
Přehled nabízených praktických kurzů (než se přihlásíte na praktický kurz, doporučujeme absolvovat teoretický kurz odpovídající úrovně):

 

RYA DAY SKIPPER
Základní kapitánský kurz RYA
Na praktickém kurzu Day Skipper se naučíte od základů bezpečně, zodpovědně a efektivně velet své lodi a posádce. Úkolem kapitána je mnohem víc než jen navigovat a řídit. Kapitán je plně zodpovědný za bezpečnost a pohodu na lodi a v posádce a musí proto ovládat meteorologii, zásady zásobování lodě na plavbu, údržbu a opravy motoru a lodního vybavení, práci s plachtami, plánování přeplaveb nebo organizaci práce posádky. Kurz také klade velký důraz na nácvik manévrování při přistávání a odplouvání a na zvládnutí správných technik plachtění v nejrůznějších situacích. Součástí kurzu je i několikahodinová noční plavba. Úspěšní absolventi budou schopni vykonávat funkci kapitána malé rekreační jachty na krátkých denních plavbách v chráněných vodách.
Zkouška: kapitánský průkaz RYA Day Skipper zkoušku nevyžaduje, rozhodnutí o udělení průkazu je na instruktorovi. Úspěšní absoventi získají průkaz RYA Day Skipper
Nutné předchozí zkušenosti: 5 dní na moři, upluto 100 mil, z toho 4 hodiny plavby v noci. Vhodné jsou základní praktické jachtařské dovednosti, teoretické znalosti na úrovni absolventa Day Skipper teoretického kurzu a znalosti VHF a zdravovědy (v rozsahu Kurzu první pomoci pro jachtaře).
Obsah kurzu: Základy praktické navigace a pilotáže, manévrování a plavba pod plachtami i na motor, efektivní organizace posádky, elementární námořní praxe a dovednosti.
Věková hranice: minimálně 16 let
Termíny konání kurzů viz
kalendář ALTUMARE

RYA COASTAL SKIPPER
Pokročilý kapitánský kurz dle standardu RYA.
Kurz je určen těm, kteří již mají nějakou zkušenost jako kapitáni lodi, alespoň na krátkých pobřežních plavbách, a rádi by vylepšili své dovednosti tak, aby mohli bez obav velet své lodi a posádce i při delších plavbách na volném moři, za dne i v noci. Důležitou součástí kurzu je nácvik a pilování manévrů v přístavech a na kotvištích v nejrůznějších situacích, velký důraz je kladen i na správné ovládání lodi pod plachtami. Absolventi kurzu by měli mít dostatek znalostí (a sebedůvěry), aby se mohli plavit i v neznámých vodách a vplouvat do nejrůznějších přístavů, nemusí ale mít dostatek zkušeností nutných pro dlouhé plavby.
Délka kurzu: minimálně 5 dní plavby na moři
Zkouška: 6. den na lodi
Nutné předchozí zkušenosti: 15 dnů plavby na moři, z toho 2 dny jako kapitán a uplutí minimálně 300 Nm a 8hodin noční plavby. Jachtařské znalosti a dovednosti v úrovni standardu Day Skipper jsou samozřejmostí, schopnost plout pod plachtami na všech plachetních kurzech a teoretické znalosti na úrovni absolventa teoretického kurzu RYA Coastal Skipper.
Obsah kurzu: Během kurzů získáte potřebné znalosti a dovednosti v ovládání lodi, meteorologii a navigaci v režimu pobřežní i plnomořské plavby včetně znalostí o plánování přeplaveb na otevřeném moři a zlepšíte se v ovládání lodi pod plachtami i na motor. Jako kapitán budete schopen zodpovědně a efektivně velet své posádce.
Věková hranice: minimálně 17 let
Termíny konání viz
kalendář ALTUMARE
Pro získaní kapitánského průkazu je potřeba průkaz operátora VHF radiostanice námořní pohyblivé služby a kurz první pomoci.
 
RYA YACHTMASTER OFFSHORE
Obsah kurzu i kvalifikační přepdoklady atd. jsou stejné jako pro kapitánský průkaz NYS MASTER OF YACHT OFFSHORE, avšak zkouška probíhá v angličtině před britským zkušebním komisařem RYA, buď ve Velké Británii, nebo v místě konání kurzu, kam instruktor na náklady absolventů kurzu přijede. Úspěšní absolventi získají kapitánský průkaz RYA YACHTMASTER OFFSHORE.

Máte-li zájem o některý z kurzů, prosím kontaktujte nás na emailové adrese: info@altumare.cz nebo na tel. čísle +420 530 331 311.
ALTUMARE je Premium partnerem NYS pro prodej kapitánských kurzů