Naplňujeme vaše jachtařské sny

Domů » Služby pro jachting » Jak začít s jachtingem » Kapitánské průkazy

Kapitánské průkazy

Jak se orientovat v široké škály různých možností?

Pokud se zajímate o získání vlastní licence na ovládání mořské jachty, asi jste narazili na to, že je několik různých možností. A možná dostáváte rozporuplné informace o tom, které řešení je nejlepší. Víme, že v jachtařském prostředí se vyskytuje řada mýtů o různých typech průkazů, dle toho, kdo jaký typ preferuje. Proto jsme pro Vás připravili základní přehled jednotlivých typů pro lepší orientaci.

Proč kapitánský průkaz?

Kapitánský průkaz

Jak se říká: „Žádný učený z nebe nespadl“ a „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. A pokud si chcete při dovolené jachtu ovládat zcela samostatně, pak musíte mít oficiální licenci.

Moře je nevyzpytatelný živel a odpovědnost skippera veliká. Proto přípravu skipperů nepodceňujeme a spolupracujeme s nejlepšími školami, aby se Vám vysněná dovolená neproměnila v právní martyrium.

Máme pro Vás kurzy jachtingu různé úrovně, od prvních seznámení po profi kurzy. Jaké druhy průkazů existují a v čem se liší?

Pro české a slovenské jachtaře připadají v úvahu zejména následující typy kapitánských průkazů:

Typy kapitánských průkazů

Systém vzdělávaní jachtařů dle Royal Yachting Association je světově nejuznávanější a nejrozšířenější. Rozdíl oproti českým  a chorvatským průkazům je i v tom, že instruktoři a školy, které jsou do systému zapojeny, podléhají pravidelnému prověřování a zdokonalování. A protože se Školou jachtingu NYS, která je jediným autorizovaným střediskem RYA u nás spolupracujeme od samého začátku, můžeme potvrdit, že požadavky na výběr a kvalitu instruktorů jsou mimořádné. RYA má nejen učební pomůcky pro frekventanty kurzu, ale všichni instruktoři mají pokyny jak co učit, zkoušet a jak co nejlépe pracovat s účastníky kurzů. Pokud to s jachtingem myslíte vážně, jsou průkazy RYA tou správnou volbou. Časově nejsou průkazy omezeny a každý stupeň popisuje v jakých podmínkách se bude majitel daného průkazu cítit nejlépe (ale nepřikazuje jak daleko od břehu máte plout a větru jaké síly…) 

RYA DAY SKIPPER – základní kapitánský kurz RYA
Pro koho je tento kurz vhodný?

Pokud Vás jachting baví, chcete trávit na moři pár týdnů v roce a chcete mít svůj kapitánský průkaz, pak je  pro Vás RYA DAY SKIPPER ideálním startovacím průkazem do kariéry skippera! Na rozdíl od jiných kapitánských průkazů Vám RYA nedává striktní omezení co smíte a co ne,  doporučuje, že znalosti nutné pro získání tohoto kapitánského průkazu Vám stačí pro bezpečnou denní plavbu na menší jachtě (asi do 42stop) v oblasti, kterou znáte. Pro získání vyššího stupně kapitánských průkazů budete potřebovat hodně praxe (uplutých mílí) i doplnit teoretické znalosti.

Zkušenosti a znalosti, které jsou vyžadovány před kurzem RYA DAY SKIPPER:
Požaduje se minimálně 5-denní zkušenost z plavby na moři, uplutí aspoň 100 mil, z toho 4 hodiny plavby v noci. Vhodné jsou základní praktické jachtařské dovednosti, teoretické znalosti na úrovni absolventa Day Skipper teoretického kurzu a znalosti VHF a zdravovědy (v rozsahu Kurzu první pomoci pro jachtaře). Praktické zkušenosti získáte třeba na našich „Ochutnávkách jachtingu“. 

Na praktickém kurzu Day Skipper se naučíte od základů bezpečně, zodpovědně a efektivně velet své jachtě a posádce. Úkolem skippera je mnohem víc než jen navigovat a stát za kormidlem. Skipper je plně zodpovědný za bezpečnost a pohodu na lodi a v posádce a musí proto ovládat meteorologii, zásady zásobování lodě na plavbu, základní údržbu a opravy motoru a lodního vybavení, práci s plachtami, plánování přeplaveb nebo organizaci práce posádky. Kurz také klade velký důraz na nácvik manévrování při přistávání a odplouvání a na zvládnutí správných technik plachtění v nejrůznějších situacích. Součástí kurzu je i několikahodinová noční plavba. Úspěšní absolventi budou schopni skipprovat menší rekreační jachty na krátkých denních plavbách v chráněných vodách.

Zkouška: pro kapitánský průkaz RYA Day Skipper není zkouška požadována, rozhodnutí o udělení průkazu je na instruktorovi. Kurz lze absolvovat v angličtině, nebo češtině s českým instruktorem. Úspěšní absoventi získají průkaz RYA Day Skipper
Obsah kurzu: Základy praktické navigace a pilotáže, manévrování a plavba pod plachtami i na motor, efektivní organizace posádky, elementární námořní praxe a dovednosti.
Věková hranice: minimálně 16 let

RYA COASTAL SKIPPER je návazným kurzem na RYA Day Skipper (účastníci musí mít veškeré znalosti jako RYA DAY SKIPPER a další teoretické znalosti v rovině Yachtmaster). Podle úrovně praktických dovedností se pak liší kapitánské průkazy, které mohou uchazeči získat:  RYA Coastal Skipper (lze absolvovat s českým instruktorem), RYA Yachtmaster Coastal a  RYA Yachtmaster Offshore (pro získání průkazu je nutné absolvovat zkoušku v angličtině). Pro průkaz RYA Yachtmaster Ocean jsou požadovány teoretické znalosti v ještě vyšší úrovni, včetně astronavigace.

Pro koho je vhodný průkaz RYA Coastal Skipper?

Pro držitele kapitánských průkazů RYA DAY SKIPPER a držitele jiných kapitánských průkazů, kteří se chtějí zdokonalovat., nebo pro zkušené jachtaře, kteří dosud žádný kapitánský průkaz nemají. 

Pro všechny kapitánské průkazy RYA je potřebná jistá znalost angličtiny. Praktické kurzy RYA Day Skipper a RYA Coastal Skipper vyučují čeští instruktoři s certifikací RYA, kteří taky rozhodují o udělení průkazu. Průkazy Yachtmaster (Coastal i Offshore) jsou  vhodné pro zájemce o profesionální kariéru v jachtingu, zkouška probíhá před britským zkušebním komisařem RYA/MCA (musí to být jiná osoba, než která Vás na kurz připravovala)  a bez dokonalé znalosti angličtiny je šance na úspěch velmi malá.

Mezi kapitánskými průkazy RYA Coastal Skipper, RYA Yachtmaster Coastal a RYA Yachtmaster Offshore je rozdíl v úrovni požadovaných praktických dovedností, navíc průkazy „Yachtmaster“ jsou vydávány ve spolupráci s Maritime and Coastguard Agency (MCA), takže jsou ve světě jachtingu uznávány jako první stupeň profesionálních průkazů. Většina kapitánů megajachet má průkazy RYA Yachtmaster s rozšířením na komerční využití. 

Zkušenosti a znalosti, které jsou vyžadovány před kurzem RYA Coastal Skipper
Požaduje se minimálně 15 denní zkušenost z plavby na moři (z toho 2 dny jako kapitán), uplutí 300 mil z toho 8 hodin v noci. Silně doporučujeme speciální kurz na ovládání vysílačky, neb VHF licenci a kurz první pomoci. Teoretické a praktické znalosti na úrovni absolventa Day Skipper jsou samozřejmostí.

Na praktickém kurzu RYA Coastal Skipper se nad rámec znalostí RYA Day Skipper naučíte velet své lodi a posádce v příbřežních vodách za plavby ve dne i v noci, naučíte se plánovat přeplavby a získáte větší praxi v celkovém ovládání jachty.

Zkouška: pro kapitánský průkaz RYA Coastal Skipper není zkouška požadována, rozhodnutí o udělení průkazu je na instruktorovi. Úspěšní absoventi získají průkaz RYA Coastal Skipper
Obsah kurzu: Pokročilá praktické navigace a pilotáž, manévrování a plavba pod plachtami i na motor, efektivní organizace posádky, plánování přeplaveb, organizace posádky, příprava na plavbu v těžkých podmínkách, bezpečnost na palubě včetně manévrů Muž přes palubu na plachty i motor.
Věková hranice: minimálně 17 let

Pokračovacím kurzem je buď RYA Yachtmaster Coastal, nebo RYA Yachtmaster Offshore (teoretické znalosti zůstávají na stejné rovině, rozdíl je v praktických dovednostech).

Vydávání a zkoušky se řídí českým námořním zákonem, který platí na jachtách plujících pod českou vlajkou. Jachty plující pod českou vlajkou sice nejsou v nabídce žádné z charterových společností, ale s platností tohoto průkazu obecně nebývají problémy. Pozor v zámořských destinacích, kde může být těžké úředníkům vysvětlit kde se vůbec Česká republika nachází a až se Vám to podaří, často následuje záludný dotaz jak je možné, že stát, který nemá moře, vydává kapitánské průkazy… 

a) Oblast plavby C – oprávnění k pobřežní plavbě, jež zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce 16 metrů s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne šestý stupeň Beaufortovy stupnice (silný vítr).

b) Oblast plavby B – oprávnění k mořské plavbě, jež zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

c) Oblast plavby A – oprávnění k oceánské plavbě, jež zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby.

Kdo a jak bude v praxi kontrolovat po nalodění jak daleko od břehu plujete se nás neptejte. V praxi jsme to nikdy nezažili. A co dělat když začne foukat silnější vítr, než povoluje Váš průkaz taky ne… Na upozorněních, že by v případě škodní události mohlo pojišťovnu zajímat, jestli máte správný typ průkazu pro oblast, kde ke škodě došlo, už něco může za určitých okolností být, ale zásadním argumentem to není. Záleží na konkrétních pojistných podmínkách. 

Platnost českých kapitánských průkazů je časově omezena a musíte si je nechat obnovit, což je docela byrokratický proces a pokud to nestihnete včas, už Vám ho neprodlouží.

Výhoda: český kapitánský průkaz, který získáte i když anglicky skoro vůbec nemluvíte

Doporučení: Pečlivě vybírejte agenturu, která vás na zkoušku připraví. Jedná se o soukromé společnosti nad kterými je teoretický dohled. V praxi to ale má hodně daleko k požadavkům a pravidelnému vzdělávání a kontrolám, kterými musí procházet školy vyučující metodikou RYA. Pro účast na kurech není předepsaná žádná předchozí zkušenost s jachtingem, my to ale nedoporučujeme. 

Podle nás je chorvatský kapitánský průkaz nejsnadněji dosažitelným průkazem pro plavbu na moři. Bohužel existují i nabídky na koupi průkazu a jeho doručení až domů, co jeho zvuk hodně degraduje.


Pokud se chcete věnovat jachtingu výhradně na území Chorvatska, není tento průkaz špatnou volbou. V zahraničí ale tento průkaz nemá moc dobrý zvuk a zejména pokud si nebudete při ovládání jachty příliš jistí (nebudete mít dobrý jachtařský životopis), můžete se setkat s jeho odmítnutím. Zejména Italové jsou čím dál víc nedůvěřiví k tomuto průkazu, protože se objevuje příliš „kapitánů“  s chorvatskými průkazy, kteří jsou nebezpeční sobě, jachtě i okolí. Navíc pozor na změny v pravidlech v Chorvatsku, pro větší jachty nestačí nejnižší průkaz vydávaný v Chorvatsku. 

Na internetu najdete mnoho nabídek na získání chorvatského kapitánského průkazu, my se tomu nevěnujeme, protože pokud Vám jde o papír, VMP je podle nás kvalitnější průkaz a jestli chcete papír a něco se opravdu naučit, doporučujeme průkazy RYA. 

Průkaz vůdce malého plavidla je podle nás nejdostupnějším „kapitánským“ průkazem a má velká oprávnění bez ohledu na svůj název. Pokud chcete jachtaři v Česku, musíte VMP mít, žádný kapitánský průkaz na moře totiž automaticky neplatí na vnitrozemské vodní cesty! Navíc VMP platí i na moři do vzdálenosti 1 námořní míle od pobřežní linie… A když získáte průkaz VMP, můžete požádat Státní plavební správu o vydání mezinárodního průkazu International Certificate of Competency, který je de-facto evropským kapitánským průkazem. Podle dalšího omezení se průkazy vydávané Státní plavební správou dělí na:

a) průkaz VMP M20 a M – oprávnění vést rekreační plavidlo na vnitrozemských vodních cestách v ČR a zahraničí.

b) průkaz S S20 a S – oprávnění vést plachetnici na vnitrozemských vodních cestách a moři (pokud má kategorii MPZ).

c) průkaz MPZ – oprávnění vést rekreační plavidlo na moři během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míli od pevniny nebo pobřežních ostrovů, maximální síla větru nepřesáhne 4. stupeň Beaufortovy stupnice a výška vln nepřesáhne 1,2 m.

Na získání průkazu Vás připraví – stejně jako na průkaz ministerstva dopravy – soukromé komerční subjekty, které se na to specializují, zkoušku absolvujete u Státní plavební správy formou počítačového testu. 

Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom plnili Vaše jachtařská přání.
Napište nám o nich.